hs sanskrit suggestion 2023 | উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন ২০২৩

hs sanskrit suggestion 2023 pdf (উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত সাজেশন ২০২৩) এবছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাসের নিরীখে দেওয়া হল ।

Table of Contents

hs sanskrit suggestion 2023 pdf (উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত সাজেশন ২০২)

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত পরীক্ষার সাজেশন হিসাবে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলি গ্রহণ করা হয়েছে । যা ২০২২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত পরীক্ষার সম্ভাব্য হিসাবে তুলে ধরা হল ।

EXAM NAMEWBCHSE Sanskrit Examination 2022
SUBJECT Sanskrit Suggestion 2022 (HS)
EXAM DATE26/04/2022
BOARDWBCHSE
SUGGESTION COMMON99%
Sanskrit Exam. Date

(BASED ON REDUCED SYLLABUS)

এবছর উচ্চমাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত পরীক্ষায় তোমাদের আর্যাবর্তবর্ণনম্অনুচ্ছেদ রচনা থাকবে না । সুতরাং এগুলি বাদ দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত সাজেশন 2022 (H.S. Sanskrit Suggestion – 2022) প্রস্তুত করা হল ।

PART-A (Marks-54)

(পরীক্ষায় প্রতিটি Topic থেকে 1 টি করে মোট 5 টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়)

hs sanskrit suggestion 2022 pdf উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশ সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশগুলি হতে সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশ বনগতাগুহা সাজেশন ২০২২

hs sanskrit suggestion 2022 pdf উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত পদ্যাংশ সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত পদ্যাংশ হতে সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত পদ্যাংশ গঙ্গাস্তোত্রম্ সাজেশন ২০২২

 • 1.গঙ্গাস্তো্ত্রম্ – এ গঙ্গার যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় লেখ । ** 
 • 2.গঙ্গার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে লেখো । **
 • 3.গঙ্গার বিশেষণগুলির বর্ণনা দাও ।

hs sanskrit suggestion 2022 pdf উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত নাট্যাংশ সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত নাট্যাংশ হতে সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত নাট্যাংশ বাসন্তিকস্বপ্নম্ হতে সাজেশন ২০২২

 • 1.বাসন্তিকস্বপ্নম্ নাট্যাংশের চরিত্রগুলির পরিচয় দাও । ** 
 • 2.নাড়িকাহপি যুগায়তে – ব্যাখ্যা কর । **
 • 3.কৌমুদীর চরিত্র বর্ণনা কর ।  **
 • 4.তোমার পাঠ্য নাট্যাংশের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কী বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে হয় ।   
 • 5.রাজা ইন্দ্রবর্মা ও কৌমুদীর কথোপকথনের বর্ণনা দাও । ** 
 • 6.রাজা ইন্দ্রবর্মা ও কনকলেখার কথোপকথন বর্ণনা কর ।

hs sanskrit suggestion 2022 pdf দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ইতিহাস সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ইতিহাস হতে সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের ইতিহাস সাজেশন ২০২২

 • 1.শূদ্রক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ । **
 • অথবা,  টীকা লেখ – মৃচ্ছকটিকম্ । 
 • 2.মেঘদূত সম্পর্কে টীকা লেখ । **  
 • 3.টীকা লেখ – গীতগোবিন্দম্ |

অথবা,

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ইতিহাস সাজেশন ২০২২

 • 1.প্রাচীন ভারতের গণিত ও জ্যোতিষ চর্চা সম্পর্কে লেখ ।  ** 
 • 2.সুশ্রুত সংহিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করো । 
 • 3.আর্যভট্ট সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো ।                                               

hs sanskrit suggestion 2022 pdf উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব হতে সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব হতে সাজেশন ২০২২

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাবসম্প্রসারণ সাজেশন ২০২২

উচ্চ-মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ হতে ভাবসম্প্রসারণ সাজেশন ২০২২ সালের দেওয়া হল ।

(পরীক্ষায় 1 টি ভাবসম্প্রসারণের উত্তর লিখতে হয়)

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত বনগতাগুহা গদ্যাংশ হতে ভাবসম্প্রসারণ সাজেশন ২০২২

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত গঙ্গাস্তোত্রম্ পদ্যাংশ হতে ভাবসম্প্রসারণ সাজেশন ২০২২

 • 1.ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ।  **
 • 2.মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।
 • 3.তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ স্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ ।

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্যাংশ হতে ভাবসম্প্রসারণ সাজেশন ২০২২

 • 1.অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।  **  
 • 2.স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।

বিঃদ্রঃ- উপরে দেওয়া প্রশ্নগুলির মধ্যে (**) চিহ্নিত করা প্রশ্নগুলি এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশি আসার সম্ভাবনা । তাই তোমরা এগুলি ভালোভাবে তৈরী করার পর বাকী গুলি তৈরী করবে ।

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন ২০২২ (FREE PDF DOWENLOAD)

সবার নিচে Download লেখাটির উপর click করে HS Sanskrit Suggestion টির PDF Download করুণ –

H.S. Sanskrit MCQ Question Answer Suggestion – 2022

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ সাজেশন ২০২২

2 thoughts on “hs sanskrit suggestion 2023 | উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন ২০২৩”

Leave a Comment