WBSSC Sanskrit Question Paper 2016 With Answer

WBSSC Sanskrit Question Paper 2016 With Answer (পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন) নিম্নে দেওয়া হল। SSC Sanskrit question paper 2016

WBSSC Sanskrit Question Paper 2016

আপনি কী WBSLST সংস্কৃত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? Online Mock Test দিতে চান? তাহলে বিস্তারিত জানতে নিচের Link টিতে Click করুণ- SLST Sanskrit Online Mock Test (Admission Details)

1. ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের ঋষি হলেন –

 • (A) মধুছন্দা
 • (B) কুৎস
 • (C) গৃৎসমদ
 • (D) ভরদ্বাজ

ঊত্তর:- (A) মধুছন্দা।

2. অথর্ববেদে কতগুলি কাণ্ড আছে ?

 • (A) কুড়ি
 • (B) পনেরো
 • (C) আঠারো
 • (D) ষোলো

ঊত্তর:- (A) কুড়ি।

3. পাণিনীয়-শিক্ষা অনুসারে নিম্নলিখিত বেদাঙ্গগুলির মধ্যে কোনটি বেদের মুখ ?

 • (A) নিরুক্ত
 • (B) ছন্দঃ
 • (C) জ্যোতিষ
 • (D) ব্যাকরণ

ঊত্তর:- (D) ব্যাকরণ।

4. মহাভারতের অপর একটি নাম –

 • (A) ভারতকৌমুদী
 • (B) ব্যাসসংহিতা
 • (C) ভারতসংহিতা
 • (D) শতসাহস্রী কৌমুদী

ঊত্তর:- (C) ভারতসংহিতা।

5. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত ?

 • (A) ভীষ্মপর্ব
 • (B) অনুশাসনপর্ব
 • (C) শান্তিপর্ব
 • (D) বনপর্ব

উত্তর:- (A) ভীষ্মপর্ব।

6. পুরাণের পাঁচটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোন্ পুরাণে উল্লিখিত আছে ?

 • (A) মৎস্যপুরাণ
 • (B) ভবিষ্যপুরাণ
 • (C) কূর্মপুরাণ
 • (D) বামনপুরাণ

উত্তর:- (A) মৎস্যপুরাণ।

7. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি ভাসের একাঙ্ক নাট্যকৃতি ?

 • (A) চারুদত্ত
 • (B) পঞ্চরাত্র
 • (C) ঊরুভঙ্গ
 • (D) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ

উত্তর:- (C) ঊরুভঙ্গ।

8. অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে কে কাশ্যপ নামে পরিচিত ?

 • (A) বিদূষক
 • (B) কণ্ব
 • (C) শারদ্বত
 • (D) শার্ঙ্গরব

উত্তর:- (B) কণ্ব।

9. অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের কোন্ অঙ্কে কণ্ব মঞ্চে উপস্থিত ?

 • (A) তৃতীয় অঙ্ক
 • (B) প্রথম অঙ্ক
 • (C) চতুর্থ অঙ্ক
 • (D) পঞ্চম অঙ্ক

উত্তর:- (C) চতুর্থ অঙ্ক।

10. “মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যমীব পিনাকিনাম্” – এই উক্তিটির বক্তা হলেন –

 • (A) দুষ্যন্ত
 • (B) সারথি
 • (C) বৈখানস
 • (D) বিদূষক

উত্তর:- (B) সারথি।

11. হিতোপদেশ -এর রচয়িতার নাম হল –

 • (A) নারায়ণ
 • (B) বিষ্ণুশর্মা
 • (C) সোমদেব
 • (D) অশ্বঘোষ

উত্তর:- (A) নারায়ণ।

12. গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

 • (A) মুরারি
 • (B) বুদ্ধস্বামী
 • (C) শ্রীহর্ষ
 • (D) অশ্বঘোষ

ঊত্তর:- (D) অশ্বঘোষ।

13. কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

 • (A) সোমদেব
 • (B) হলায়ুধ
 • (C) বিষ্ণুশর্মা
 • (D) কলহণ

ঊত্তর:- (A) সোমদেব।

14. মনুর মতে শ্রেষ্ঠ দুর্গ কোনটি ?

 • (A) মহীদুর্গ
 • (B) ধন্বদুর্গ
 • (C) নৃদুর্গ
 • (D) গিরিদুর্গ

ঊত্তর:- (D) গিরিদুর্গ।

15. কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অধিকরণ সংখ্যা কত ?

 • (A) ষোলো
 • (B) পনেরো
 • (C) কুড়ি
 • (D) বাইশ

উত্তর:- (B) পনেরো।

16. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্ নাট্যকৃতিটির প্রধান রস বীর ?

 • (A) মুদ্রারাক্ষস
 • (B) বিক্রমোবর্শীয়
 • (C) মৃচ্ছকটিক
 • (D) মালতীমাধব

ঊত্তর:- (A) মুদ্রারাক্ষস।

17. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে শ্রীহর্ষের রচনা কোনটি ?

 • (A) অনর্ঘরাঘব
 • (B) কর্পূরমঞ্জরী
 • (C) শারিপুত্রপ্রকরণ
 • (D) রত্নাবলী

ঊত্তর:- (D) রত্নাবলী।

18. ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকে কতগুলি অঙ্ক রয়েছে ?

 • (A) পাঁচ
 • (B) তিন
 • (C) ছয়
 • (D) চার

ঊত্তর:- (C) ছয়।

19. অধ্যয়নেন বসতি – এখানে নিম্নরেখাঙ্কিত পদে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ কী অর্থে হয়েছে?

 • (A) করণ
 • (B) সহার্থ
 • (C) অপবর্গ
 • (D) হেতু

ঊত্তর:- (D) হেতু।

20. কৃষ্ণঃ দ্বারকামধিতিষ্ঠতি – এই বাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক-বিভক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ____ সূত্রটি প্রযোজ্য।

 • (A) অকথিতং চ
 • (B) অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম
 • (C) অভিনিবিশশ্চ
 • (D)উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ

ঊত্তর:- (B) অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম।

21. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ ?

 • (A) শঙ্খধবলঃ
 • (B) ব্যাঘ্রহতঃ
 • (C) রথকারঃ
 • (D) পঞ্চষাঃ

ঊত্তর:- (D) পঞ্চষাঃ।

22. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি অব্যীভাব সমাসের উদাহরণ?

 • (A) পঞ্চগবম্
 • (B) সতৃণম্
 • (C) পাণিপাদম্
 • (D) সপুত্রঃ

ঊত্তর:- (B) সতৃণম্।

23. বধূবরম্ পদটি যে সমাসের উদাহরণ তার নাম হল-

 • (A) দ্বন্দ্বসমাস
 • (B) দ্বিগুসমাস
 • (C) অব্যীভাবসমাস
 • (D) বহুব্রীহিসমাস

ঊত্তর:- (A) দ্বন্দ্বসমাস।

24. রাজন্ শব্দের ষষ্ঠী বহুবচনের রূপ কোনটি?

 • (A) রাজ্ঞানাম্
 • (B) রাজ্ঞঃ
 • (C) রাজ্ঞাম্
 • (D) রাজাস্য

ঊত্তর:- (C) রাজ্ঞাম্।

25.অস্মদ্ শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ কোনটি ?

 • (A) মৎ
 • (B) অস্মৎ
 • (C) অস্মাৎ
 • (D) মে।      

ঊত্তর:- (A)মৎ।

26.’দৃশ্‘ ধাতুর লৃট্ প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ কোনটি ?

 • (A) দৃশিষ্যতি
 • (B) দ্রক্ষ্যতে
 • (C) দ্রক্ষ্যতি
 • (D) দৃশিষ্যতে।                                                                                                                                   

ঊত্তর:- (C)দ্রক্ষ্যতি।

27. ‘দা’ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষ একবচনের রূপ কোনটি?

 • (A) দেহি
 • (B) দাহি
 • (C) দদাহি
 • (D) দদহি

ঊত্তর:- (A) দেহি

28. ‘জাগৃ’ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষ একবচনের রূপ কোনটি?

 • (A) জাগ্রতু
 • (B) জাগৃহি
 • (C) জাগ্রত
 • (D) জাগৃতাম্

ঊত্তর:- (B) জাগৃহি।

29. সন্ধির নিয়ম অনুসারে মাতুঃ + রোদনম্ – এই স্থলে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক হবে?

 • (A) মাতৃরোদনম্
 • (B) মাতূরোদনম্
 • (C) মাতৃ্রোদনম্
 • (D) মাতুরোদনম্

ঊত্তর:- (B) মাতূরোদনম্।

30. পশ্যন্ + চলতি – এই স্থানে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক রূপ?

 • (A) পশ্যঞ্চলতি
 • (B) পশ্যং চলতি
 • (C) পশ্যংশ্চলতি
 • (D) পশ্যশ্চলতি

ঊত্তর:- (C) পশ্যংশ্চলতি।

31. দা + শানচ্ – এই স্থলে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক পরিনিষ্ঠিত রূপ?

 • (A) দাদান
 • (B) দদৎ
 • (C) দদাৎ
 • (D) দদান

ঊত্তর:- (D) দদান।

32. ‘কৌমার’ শব্দটিতে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?

 • (A) অণ্
 • (B) অঞ্
 • (C) কন্
 • (D) ঠঞ্

ঊত্তর:- (B) অঞ্।

33. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি ‘জ্যেষ্ঠ’ শব্দের সঠিক ব্যুৎপত্তি?

 • (A) বৃদ্ধ + ইষ্ঠন্
 • (B) জ্যায়স্ + ইষ্ঠন্
 • (C) জেয়স্ + ইষ্ঠন্
 • (D) বর্ষীয়স্ + ইষ্ঠন্

ঊত্তর:- (A) বৃদ্ধ + ইষ্ঠন্।

34. ‘সেবিতুমিচ্ছতি’ বাক্যটির একথায় প্রকাশিত রূপটি হবে –

 • (A) সিষেবিষতি
 • (B) সিষেবিষতে
 • (C) ষিসেবিষতে
 • (D) সেবিষতি

ঊত্তর:- (B) সিষেবিষতে।

35. ‘ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ’ বাক্যটির একথায় প্রকাশিত রূপটি-

 • (A) ব্রহ্মণতা
 • (B) ব্রাহ্মণ্যম্
 • (C) ব্রাহ্মণ্যা
 • (D) ব্রাহ্মণী

ঊত্তর:- (B) ব্রাহ্মণ্যম্।

36. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি ‘উদকীয়তি’ পদের অর্থ?

 • (A) উদকমিচ্ছতি স্নাতুম্
 • (B) উদকং পাতুমিচ্ছতি
 • (C) উদকং নেতুমিচ্ছতি
 • (D) উদকং দাতুমিচ্ছতি

ঊত্তর:- (A) উদকমিচ্ছতি স্নাতুম্।

37. সম্-চর্ -এর আত্মনেপদ হয় –

 • (A) যখন বাক্যে করণে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকে
 • (B) যখন বাক্যে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকে
 • (C) যখন বাক্যে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকে
 • (D) যখন বাক্যে উপলক্ষণে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকে

ঊত্তর:- (A) যখন বাক্যে করণে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকে।

38. ‘প্রাতে ভগবন্তং স্মর’ – বাক্যটির শুদ্ধরূপ হবে-

 • (A) প্রাতৌ ভগবন্তং স্মর
 • (B) প্রাতে ভগবানং স্মর
 • (C) প্রাতরি ভগবানং স্মর
 • (D) প্রাতঃ ভগবন্তং স্মর

ঊত্তর:- (D) প্রাতঃ ভগবন্তং স্মর।

39. ‘বিংশতয়োঃ যুবানো যান্তি’ – বাক্যটির শুদ্ধরূপ হবে-

 • (A) বিংশাঃ যুবানো যান্তি
 • (B) বিংশঃ যূনঃ যান্তি
 • (C) বিংশতিঃ যুবানো যান্তি
 • (D) বিংশতয়ঃ যূনঃ যান্তি

ঊত্তর:- (C) বিংশতিঃ যুবানো যান্তি।

40. ‘তাবদ্ ভয়ং ভেতব্যম্’ – বাক্যটির শুদ্ধরূপ হবে-

 • (A) তাবদ্ ভয়াৎ ভেতব্যম্
 • (B) তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যম্
 • (C) তাবদ্ ভয়েন ভেতব্যম্
 • (D) তাবদ্ ভয়েষু ভেতব্যম্

ঊত্তর:- (B) তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যম্।

41. ‘প্রণম্য’ শব্দটির বিকল্প রূপ হল-

 • (A) প্রণত্য
 • (B) প্রণত্বা
 • (C) প্রনত্বা
 • (D) প্রণমনীয়

ঊত্তর:- (A) প্রণত্য।

42. ‘মনুষ্য’ শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হবে-

 • (A) মানবী
 • (B) মানসী
 • (C) মনাবী
 • (D) মনুষী

ঊত্তর:- (D) মনুষী।

43. নাম ধাতুর প্রয়োগে ‘আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি’ বাক্যটি এককথায় প্রকাশ করলে হবে-

 • (A) পুত্রকাম্যতি
 • (B) পুত্রায়তে
 • (C) পুত্রীয়তি
 • (D) পুত্রীয়তি

ঊত্তর:- (A) পুত্রকাম্যতি।

44. ‘বালকাঃ _____’ বাক্যে শূন্যস্থান পূরণের জন্য সঠিক পদটি হবে-

 • (A) সংক্রীড়ন্তে
 • (B) সংক্রীড়ন্তি
 • (C) সংক্রীড়তে
 • (D) সংক্রীড়তি

ঊত্তর:- (A) সংক্রীড়ন্তে।

45. ‘ভগবান তোমার সহায় হবেন’ – এই বাক্যটির সঠিক সংস্কৃত অনুবাদ কোনটি?

 • (A) ঈশ্বরস্তে সহায়ং ভবিষ্যতি
 • (B) ঈশ্বরংস্তে সহায়ং ভবিষ্যতি
 • (C) ঈশ্বরংস্তে সহায়ো ভবিষ্যতি
 • (D) ঈশ্বরস্তে সহায়ো ভবিষ্যতি

ঊত্তর:- (D) ঈশ্বরস্তে সহায়ো ভবিষ্যতি।

46. সহ + যৎ -এর পরিনিষ্ঠিত রূপটি হবে-

 • (A) সোহ্য
 • (B) সহ্য
 • (C) সোঢ্য
 • (D) সোঢ়ুম্

ঊত্তর:- (B) সহ্য।

47. পরি-ত্যজ্ + ল্যপ্ -এর পরিনিষ্ঠিত রূপটি হবে-

 • (A) পরিত্যক্ত্বা
 • (B) পরিত্যজ্য
 • (C) পরিত্যাজ্য
 • (D) পরিতজ্য

ঊত্তর:- (B) পরিত্যজ্য।

48. ‘সভায়াং সাধুঃ’ – এইটির তদ্ধিতান্ত একথায় প্রকাশ রূপ হবে-

 • (A) সভ্যসাধুঃ
 • (B) সাধুসভ্যঃ
 • (C) সভ্যঃ
 • (D) সাধুত্বম্

ঊত্তর:- (C) সভ্যঃ।

49. তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ‘গার্গস্য অপত্যং পুমান্’ একথায় হবে-

 • (A) গার্গেয়
 • (B) গার্গঃ
 • (C) গার্গ্যঃ
 • (D) গার্গী

ঊত্তর:- (C) গার্গ্যঃ।

50. প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ – নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক-বিভক্তি হল-

 • (A) কর্মণি দ্বিতীয়া
 • (B) কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া
 • (C) নমস্ যোগেন চতুর্থী
 • (D) অকথিতং চ ইতি কর্মণি দ্বিতীয়া

ঊত্তর:- (A) কর্মণি দ্বিতীয়া।

51. রুদতঃ পুত্রস্য মাতা জগাম – নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক-বিভক্তি হল-

 • (A) অনাদরে সপ্তমী
 • (B) ভাবে সপ্তমী
 • (C) অনাদরে ষষ্ঠী
 • (D) হেতো পঞ্চমী

ঊত্তর:- (C) অনাদরে ষষ্ঠী।

52. ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং’ -এর পরের চরণটি হল-

 • (A) ত্বমোগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
 • (B) ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা
 • (C) ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা
 • (D) ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ

ঊত্তর:- (D) ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

53. ‘মহারাজ’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ-

 • (A) মহারাজ্ঞী
 • (B) মহারাজী
 • (C) মহারাষ্ট্রী
 • (D) মহরাজ্ঞী

ঊত্তর:- (B) মহারাজী।

54. ‘মনাবী’ শব্দের বিকল্প রূপ হল-

 • (A) মনায়ী
 • (B) মানবী
 • (C) মানুষী
 • (D) মনুষী

ঊত্তর:- (A) মনায়ী।

55. প্রচ্ছ্ + যঙ্ -এর পরিনিষ্ঠিত রূপটি হল-

 • (A) পাপৃচ্ছ্যতে
 • (B) পরীপৃচ্ছ্যতে
 • (C) পপৃচ্ছ্যতে
 • (D) প্রপৃচ্ছ্যতে

ঊত্তর:- (B) পরীপৃচ্ছ্যতে।

খুব শীঘ্রই ঊত্তর সহ প্রকাশিত হতে চলেছে PDF File আকারে Previous Years School Service Commission – এর PDF Sanskrit Question Paper Book

নিম্নলিখিত বিগত বছরগুলির প্রশ্ন পাওয়া যাবে-

 • 1. 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 (Hons. P.G.)
 • 2. 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 (Pass)
 • 3. 2016 (SLST)

আপনি নমুনা হিসেবে নিচের WBSLST Sanskrit 2016 Question Paper With Answer PDF File টি Download করে দেখতে পারেন।

 • মোট 23 টি প্রশ্নপত্র (ঊত্তর সহ)
 • Computer Typing PDF File শিক্ষার্থীরা Print Out করতে পারবে।
 • Fees – Rs.30 Only

যে সকল শিক্ষার্থীরা নিতে ইচ্ছুক তারা নিম্নের যে কোনো একটি WhatsApp গ্রুপে যুক্ত হন।

এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন 7029418471(Call) 9933490253(Whatsapp) এই নাম্বারগুলিতে।

খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে WBSSC ‘সংস্কৃত’ পরীক্ষা প্রস্তুতি

 • প্রতিমাসে Fees 40 টাকা মাত্র।

যে সকল শিক্ষার্থীরা নিতে ইচ্ছুক তারা নিম্নের WhatsApp গ্রুপে যুক্ত হন।

2 thoughts on “WBSSC Sanskrit Question Paper 2016 With Answer”

Leave a Comment